รวมเพลง สแควร์ เซอร์เคิล

  • รวมเพลง สแควร์ เซอร์เคิล
    • ไทชิ ฮาเซกาวะ (ไทชิ)
    • ณภัทธ์ นิติกรกุล (โจ้)
    • ณรงค์เดช กุลเกียรติชัย (บิว)
    • ธรรศพงศ์ นิธิพงศ์วินา(เบนซ์)
  • ยังไม่สามารถหาข้อมูล "เพลง"  ได้
สแควร์ เซอร์เคิล (Square Sircle) วงดนตรีวงที่สองของค่ายกามิกาเซ่ ในเครืออาร์เอส เปิดตัวด้วยสมาชิกในวงจำนวน 4 คน สแควร์ เซอร์เคิล ปัจจุบันมีสมาชิก 4 คน ได้แก่ โจ้ ไทชิ บิว เบนซ์ แต่เดิม โจ้ ไทชิ บิว ได้อยู่วง แฟกต์ ยู แต่ขณะนี้ได้มีการยุบวงอย่างเป็นทางการ แต่ในการยุบวงครั้งนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ คือ เปลี่ยนชื่อวงใหม่ เดิมคือวงแฟกต์ ยูได้เปลี่ยนเป็นวง สแควร์ เซอร์เคิล และได้มีสมาชิกใหม่ คือ เบนซ์(มาจากการคัดเลือกทางfacebook RS Casting)

Comments