รวมเพลง 3.2.1


รวมเพลง 3.2.1

ทรี.ทู.วัน (อังกฤษ: 3.2.1) เป็นกลุ่มศิลปินฮิปฮอปจากค่ายกามิกาเซ่ ในสังกัดอาร์เอส มีสมาชิกจำนวน 3 คน ประกอบไปด้วย ผู้ชาย 2 คน และ ผู้หญิง 1 คน

Comments